Agro & Food

De vraag naar duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel wordt steeds groter. Steeds meer voedselproducenten spelen in op deze maatschappelijke trend. Tegelijkertijd heeft de agrarische sector te maken met grote uitdagingen. Denk aan de toegenomen regeldruk, schaalvergroting, bodem- en waterkwaliteit en het verdienen van een goede boterham. Als Gebiedscoöperatie geloven wij in het ondernemerschap van de boer. Wij faciliteren de agrarische ondernemers in projecten die positief bijdragen aan de toekomst van de sector. Hierbij stellen we de wensen van de boeren centraal. Van onderop, zonder verplichtingen. De Gebiedscoöperatie is de verbindende schakel tussen agrarische Ondernemers, de Overheid, het Onderwijs en Omwonenden.

Agro & Food

Groen Eten in Westerveld verbindt lokale voedselinitiatieven, verbouwt lokaal voedsel en creëert een gezamenlijk aanbod van lokaal voedsel. Dit betekent het samenbrengen van lokale voedseltuinen, boerderijen, voedselverwerkers en andere voedselinitiatieven

Agro & Food

Boeren en tuinders doen werk waar de hele Nederlandse samenleving trots op mag zijn. Zij doen dit met passie en produceren het voedsel op verantwoorde wijze en werken hard aan

Agro & Food

In opdracht van LTO Noord, afdeling Zuidwest-Drenthe ondersteunt de Gebiedscoöperatie het maken van een landbouwvisie voor Zuidwest-Drenthe. De Gebiedscoöperatie heeft een faciliterende rol in het onderzoek, het organiseren van bijeenkomsten

Agro & Food

In 2021 is de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe in samenwerking met de partners Gemeente de Wolden, Gemeente Hardenberg en Rabobank Het Drentse Land gestart met het project ‘Drenthe als Pionier in

Agro & Food

Natuurinclusieve landbouw richt zich op een duurzame en toekomstgerichte manier van ‘boeren’. Hierbij is er aandacht voor de regeneratieve landbouw (landbouwmethodes waarbij een functionele bodem centraal staat) en de circulaire

Agro & Food

Het produceren en verkopen van producten in de regio leidt tot minder transport- en distributiekosten en een meer duurzame wijze van produceren. De regionale verkoop van eigen producten versterkt de