Energie

De energietransitie is één van de grootste veranderingen van deze tijd. De komende jaren stappen we over van fossiele energie naar duurzame alternatieven. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee: voor het landschap, de Omwonenden en de Overheid. De omslag is een enorme operatie en daar draagt de Gebiedscoöperatie graag aan bij. Wij zetten ons in voor initiatieven uit de samenleving die met de energietransitie aan de slag willen. Daarbij geloven wij in een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Waar het kan, willen we 100% lokaal eigendom realiseren van grootschalig opwek. Dit doen we samen met alle energiecoöperaties in de regio.

Energie

Duurzaamheid speelt in veel sectoren een belangrijke rol. Ondernemers worden zich steeds meer bewust van de impact van hun activiteiten op het milieu, de maatschappij en de economie op lange

Energie

De energietransitie is niet mogelijk zonder grootschalige duurzame opwek. Of het nou gaat om zon, wind of duurzaam gas: de opwek van energie heeft invloed op het landschap. Daarom vinden

Energie

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe onderzoekt of het mogelijk is om lokaal eigendom te realiseren voor de plassen bij Calduran en de Paardeweide (gemeente Westerveld). Zodat lokale belanghebbenden betrokken worden bij de

Energie

Eén van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw is het efficiënter omgaan met grondstoffen. De circulaire economie kan hierbij een antwoord bieden. Door afvalstoffen te hergebruiken als grondstof, wordt