Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

DE MENSEN ACHTER DE COÖPERATIE

We werken met een kleine groep mensen, die bevlogen en gedreven zijn en die geloven dat een coöperatieve manier van werken de regio kan verbeteren. Zij worden ondersteund door een bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van onze leden.

Ons team

Omdat wij onze middelen zo goed mogelijk willen inzetten, werken we met een kernbezettting. Onze medewerkers zijn flexibel en breed inzetbaar. Voor de projecten worden tijdelijke teams ingericht, waarbij we op zoek gaan naar specialisten voor het betreffende project. Daarnaast maken wij graag gebruik van de ondersteuning van studenten (van VMBO tot WO-niveau) en is er ruimte voor mensen die een werkervaringsplaats zoeken. 

Jan van Goor

Coördinator

HENNIE LUTEN

Projectleider Duurzame-Energie

Robert Ekkelenkamp

Projectleider VGR

Ingrid Mascini

Communicatie

Marlous Rosegaar

Projectadviseur

Daphne van der WIlt

Backoffice

Ons bestuur

De Algemene Leden Vergadering heeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur. Deze bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en drie leden. Samen met andere leden vormen zij het Algemeen Bestuur, dat wordt ondersteund door meerdere adviseurs.

HENK BRINK

Voorzitter

Gerrie Hempen-Prent

Algemeen Adjunct
wethouder gemeente De Wolden

Henry John Pos

Secretaris
directeur Bedrijven Rabobank

Eddy Veenstra

Penningmeester
directeur RENDO

Bert Groen

Lid Bestuur
voorzitter Ondernemersplatform De Wolden

Jan Roelof Meesters

Lid Bestuur
LTO Zuidwest Drenthe

Jan van Goor Projectcoördinator Gebiedscoöperatie

Jan van Goor

Projectcoördinator

Ik wil graag werken aan een duurzame regionale economie en een leefbare omgeving. Waar we samen met Omwonenden, Ondernemers, Overheid en Onderwijs optrekken om dit te realiseren en om de transitie op allerlei gebied vorm te geven.

Daar sta ik voor en daar ga ik voor!

 

Hennie Luten

Projectleider Duurzame-Energie

‘Ik begrijp uit (persoonlijke ervaring) hoe ingrijpend een gebiedsverandering kan zijn. Dat je fijn wilt blijven wonen en werken in de omgeving zoals die was. Maar… als het dan verandert, laten we dan zorgen dat we samen aan het roer staan en ook belangrijk: laten we zorgen dat je bij elkaar koffie kunt blijven drinken. Dat is waar ik voor sta en voor ga. In de wetenschap dat belangen verschillend zijn omdat je er anders over mag denken dan je buurman.’

Robert Ekkelenkamp Projectleider VGR

Robert Ekkelenkamp

Projectleider

In de Gebiedscoöperatie werken ondernemers, onderwijs, overheden en omwonenden samen om de regio te versterken. De GCZWD maakt samenwerken makkelijker, waardoor partijen elkaar sneller vinden en elkaars kracht beter weten te benutten. Het enthousiasme dat daarbij vrijkomt spreekt mij enorm aan. Elkaars behoeften en belangen delen, samen projecten oppakken die de regionale economie en kennisniveau vergroten, drijven mij om mij in te zetten voor de GCZWD. Hierbij is duurzaamheid en circulariteit met maatschappelijke meerwaarde de leefwereld van de toekomst.

Ingrid Mascini

Marketing & Communicatie

Marlous Rosegaar

Projectadviseur

‘De gebiedscoöperatie is voor mij hét voorbeeld om ‘van onderop’ initiatieven te ondersteunen. Niet overnemen maar faciliteren en ontzorgen: daar zit de kracht. Zo kunnen projecten op het gebied van leefbaarheid, energie en landbouw zich sneller ontwikkelen. En belangrijker: inwoners en ondernemers kunnen vooral met de inhoud bezig zijn. Hier draag ik graag een steentje aan bij.’       

Daphne van der Wilt

Backoffice

‘Het werken voor de Gebiedscoöperatie is enorm veelzijdig. De projecten of projectonderdelen gaan van idee tot realisatie en van realisatie naar zelfstandigheid/onafhankelijkheid. We werken samen met allerlei mensen uit de overheid (bestuurlijk en ambtelijk) en onderwijs, met inwoners en ondernemers die zich met passie en enthousiasme inzetten voor onze regionale economie en onze toekomst. We vinden het fijn om daar ook een bijdrage aan te kunnen en mogen leveren en genieten vooral van de mooie energie en de fijne sfeer.’      

Gerrie Hempen Algemeen Adjunct Gebiedscoöperatie

Gerrie Hempen-Prent

Algemeen Adjunct

Gemeenten kunnen veel profijt hebben van de Gebiedscoöperatie. Zij brengen de partijen bij elkaar en dat is de reden dat ik in het bestuur zit. Want dat wat we hebben en ons in de toekomst nog mooie dingen kan opleveren, daar wil ik graag mijn best voor doen om dat te behouden. 
Mooi voordeel is dat je vroegtijdig betrokken bent bij interessante innovatieve ontwikkelingen.

Henry John Pos Secretaris Gebiedscoöperatie

Henry John Pos

Secretaris

Met mijn deelname aan de GCZWD wil ik graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio, het versterken van de regionale economie en het verbeteren van de leefomgeving van de inwoners in dit gebied.

Eddy Veenstra Penningsmeester Gebiedscoöperatie

Eddy Veenstra

Penningmeester

Ik geloof in nieuwe en bijzondere samenwerkingsverbanden om zaken voor elkaar te krijgen; met name van onderop. De Gebiedscoöperatie is daar een mooi voorbeeld van. Voor de energietransitie geldt, dat er innovatie in techniek plaatsvindt, maar ook in de wijze waarop we resultaten boeken. Daar kan de Gebiedscoöperatie een prima rol in spelen.

Bert Groen Lid Bestuur Gebiedscoöperatie

Bert Groen

Lid Bestuur

Ik vind het boeiend hoe door samenwerking van diverse partijen de krachten worden gebundeld en de mogelijkheden in het gebied worden verkend en benut. Dat zorgt voor verrassende oplossingen, versterkt het eigen gezicht en geeft zelfvertrouwen.
Ton Stierhout Lid Bestuur Gebiedscoöperatie

Ton Stierhout

Lid Bestuur

Het ontwikkelen en benutten van nieuwe kansen voor het gebied vraagt een goede samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en omwonenden (de vier O’s). Terra heeft zich daar, als groene onderwijsinstelling voor VMBO en MBO, altijd sterk voor gemaakt. Want wat is nu leerzamer voor studenten dan dat ze aan de slag kunnen met uitdagende, échte projecten in de regio waar ze zelf wonen? Dat hierdoor de beroepsbekwaamheid, het beroepsperspectief en de inzetbaarheid van onze afgestudeerden wordt verhoogd, heeft voor iedereen meerwaarde. Een verdere groei van de kring van samenwerkingspartners, die de focus hebben op voortdurende innovatie en die de onderlinge verbinding zoeken, is van belang. Dit leidt tot nieuwe inzichten en verbanden, waar zeker ook het onderwijs van kan profiteren én positief in kan bijdragen.