OVer ons

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is opgericht op 6 oktober 2015. Naar aanleiding van een presentatie over transitie en verwachte leegloop van de regio, werd op verzoek van de ondernemersvereniging Zuidwolde een gezamenlijk plan gemaakt om het dorp leefbaar te houden. Hieruit is de Gebiedscoöperatie De Wolden voortgekomen, later opgeschaald naar de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Het eerste project was de aanleg van glasvezel in de regio.

Werkgebied

Anno 2024 beslaat het werkgebied van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe het grondgebied van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld, met uitlopers naar Coevorden, Emmen, Hardenberg, Staphorst, Steenwijkerland en andere gemeenten in het noorden van Overijssel. Waar nodig neemt de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe opschaling naar een grotere regio op zich, maar bij voorkeur doet zij dit met of via vergelijkbare non-profitorganisaties in aanpalende regio’s. De thuisbasis is Buitencentrum De Poort in Ruinen. Een locatie in het landelijk gebied waar ondernemerschap, onderwijs en de omgeving samenkomt.

Lees onze Gebiedsdeal 2024 - 2028

Onze missie

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is dé objectieve, onafhankelijke en resultaatgerichte netwerkorganisatie en is gericht op het initiëren en aanjagen van innovatieve ontwikkelingen en het onderling verbinden van diverse partijen om daarmee de regionale economie en leefbaarheid in Zuidwest Drenthe te versterken.

De focus voor de komende jaren ligt op de thema’s energie- en landbouwtransitie, om de maatschappelijke opgaven voor deze thema’s te versnellen, de doelen te concretiseren en te realiseren. Samenwerking tussen de 4 O’s is daarbij de sleutel tot succes waarbij de Gebiedscoöperatie de spin in het web is.

Onze visie, toekomstbeeld

Energieneutraal

ZW Drenthe is in 2040 geheel energieneutraal. Dit betekent dat in Zuidwest Drenthe in 2040 de productie van hernieuwbare energie gelijk is aan het gebruik om te wonen, te leven en te werken.

Zuidwest Drenthe is dé regio waar toekomstbestendige landbouw niet alleen bij de koplopers, maar ook bij de gehele landbouwsector de standaard is.

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe heeft aan beide transities een belangrijke bijdrage geleverd, haar bestaansrecht aangetoond en haar continuïteit geborgd. Daarbij zijn crossovers ontstaan tussen beide thema’s en zijn er aantoonbare resultaten geboekt.

Kernactiviteiten

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verleent de volgende diensten:

Hieronder vallen de volgende activiteiten:

Heb je vragen of zie je kansen tot samenwerking? Neem gerust contact met ons op.

Onze leden

Onze leden vertegenwoordigen Ondernemers, Onderwijs, Overheden en Omwonenden. Zij maken onze projecten mogelijk.