Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

OVER DE GEBIEDSCOÖPERATIE

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is in oktober 2015 opgericht. Het is een uitvloeisel van een omwonendeninitiatief voor de aanleg van glasvezel in de gemeente De Wolden.
We zijn een coöperatie waarin leden zich samen sterk maken voor het behalen van een doel, resultaat en voordeel.  De coöperatie heeft geen winstoogmerk, maar wel een continuïteitsstreven. Eventueel rendement wordt geïnvesteerd in nieuwe innovaties en ontwikkelingen. 

De projecten van de coöperatie worden uitgevoerd met een klein, enthousiast team. Het bestuur is een afspiegeling van de vier O’s: Onderwijs, Overheid, Ondernemers en Omwonenden. De bestuursleden doen belangeloos hun werkzaamheden voor de coöperatie.

Onze Missie

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe wil de regionale economie en duurzame leefbaarheid in de regio versterken. Wij zijn dé objectieve, onafhankelijke netwerkorganisatie, die innovatieve ontwikkelingen initieert en aanjaagt. Dit doen we door regionale partners uit onderwijs, overheid, omwonenden en ondernemerskringen te verbinden en actief te investeren in de ontwikkeling van regionaal relevante thema’s.

ONZE DOELEN

INNOVATIE

Wij stimuleren innovatieve projecten binnen verschillende thema’s.

KENNIS

Bij leden beschikbare kennis wordt vermeerderd en gedeeld.  

Economie

Door onze projecten stimuleren we de lokale en regionale economie.

Samenwerking

Wij willen een structurele samenwerking tussen ondernemers, overheid, omwonenden en onderwijs realiseren. Hierbij staat een integrale aanpak van vraagstukken voorop. 

Leefbaarheid

In ons werkgebied zorgen onze projecten voor meer dynamiek en leefbaarheid.

Onze werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze van de Gebiedscoöperatie is de aanpak van onderop. We hebben geen eigenbelang en halen ideeën actief op uit de regio. Natuurlijk staan wij ook open voor alle ideeën die er binnen het gebied leven.

Initiëren

Het actief ophalen van projectideeën die een bijdrage leveren aan de regionale ontwikkeling. 

Informeren

Als er een goed idee is, informeren we vertegenwoordigers van Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Omwonenden om de interesse te peilen.

Mobiliseren

Als er voldoende interesse is, gaan we op zoek naar mensen die aan het project willen deelnemen. Ook onderzoeken we de financiële mogelijkheden.

Participeren

Als we de juiste mensen hebben gevonden gaan we aan de slag! De coöperatie fungeert hierbij als aanjager en verbinder.

Heb je vragen over onze werkwijze of heeft een idee voor de coöperatie? Neem dan contact met ons op! 

ons Werkgebied

Het werkgebied van de Gebiedscoöperatie beslaat het grondgebied van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld, met uitlopers naar Hardenberg, Steenwijkerland en andere gemeenten in het noorden van Overijssel. Waar nodig neemt de Gebiedscoöperatie de opschaling naar een grotere regio op zich, maar bij voorkeur doen we dit met of via vergelijkbare non-profitorganisaties in de aanliggende regio’s.