Privacyreglement

Introductie
Als Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe (GCZWD) respecteren wij uw privacy en doen wij er alles aan om deze te beschermen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In dit Privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Privacygegevens. In dit Privacyreglement laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten en we leggen uit waarom we deze gegevens verzamelen. Dit Reglement is van toepassing op alle diensten van de GCZWD.

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
Als Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verbinden wij onderwijs, overheid, ondernemerschap en omwonenden in de regio. Onze doelen zijn: innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.

De activiteiten die wij uitvoeren om deze doelen te realiseren zijn het geven van voorlichting, trainingen, kennisontwikkeling en -verspreiding, evenementen, publicaties en begeleiding van projecten en organisatie. In dit kader onderhouden wij contact met u en verzamelen wij (contact)gegevens.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? Dit doen we onder andere voor:

 • het leveren van dienstverlening (o.a. inschrijving voor trainingen en events en uitvoeren van digitale scans, evaluaties en assessments);
 • verzending van nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten;
 • communicatie en beantwoording van uw vragen via het contactformulier gekoppeld aan de website;
 • communicatie via mail;
 • evaluaties van onze dienstverlening;
 • uitvoeren van de financiële administratie;
 • onderzoek.

Aard van de persoonsgegevens die worden verzameld

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Voor het uitvoeren van een goede dienstverlening verzamelen wij o.a. uw naam, adresgegevens, gegevens over uw bedrijf, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar.
 • Voor het toezenden en betalen van facturen verwerken wij onder andere uw naam, bedrijfsnaam met bijbehorende KVK-gegevens, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij geen betalingen verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten wij deze gegevens 7 jaar bewaren.
 • We verzamelen ook gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van events, bijeenkomsten of nieuwsbrieven. Dit betreffen naam, e-mailadres en eventueel adresgegevens en telefoonnummer. Onze nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
 • Om de website mogelijk te maken en te optimaliseren maken wij gebruik van Analytics diensten. We hebben er belang bij uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en daar waar nodig te verbeteren. Wij gebruiken Google Analytics om uw gebruik van onze website te tracken. We zijn hierbij gebonden aan de bewaartermijnen van Google.
 • Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schrijf, of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.
 • Als u contact met ons opneemt via de website, vragen wij om uw naam en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Na het behandelen van het contactformulier verwijderen wij uw gegevens, tenzij hier een overeenkomst of nadere afspraken uit voortvloeien.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de GCZWD via info@gc-zuidwestdrenthe.nl.

Derden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde. U bent ervan verzekerd dat wij uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Uw rechten
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt.U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@gc-zuidwestdrenthe.nl. Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw gegevens, dan kunt u ook dit indienen via info@gc-zuidwestdrenthe.nl.

Wij verzoeken u bij uw verzoek een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. We zullen het verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u dat laten weten.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit Privacyreglement voldoen. Als u vragen heeft over dit Reglement, kunt u contact met ons opnemen via info@gc-zuidwestdrenthe.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen naar info@gc-zuidwestdrenthe.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.