Regeneratieve landbouw

Visie

Niet ploegen, direct zaaien, minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en minder kunstmest strooien zorgt voor bodemverbetering en bodembescherming. Alle bodem verbeterende maatregelen samen noemen we regeneratieve landbouw. Regeneratieve landbouw draagt bij aan het verduurzamen van de voedselproductie in ecologische, sociale en economische zin.

Doel en resultaat

– Inzetten op bodembescherming en bodemverbetering met behoud van opbrengst op lange termijn.
– Boeren verbinden zodat zij elkaar kunnen inspireren om met regeneratieve landbouw aan de slag te gaan.

Inhoud

In 2021 is Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe samen met gemeente de Wolden, gemeente Hardenberg, LTO NW Overijssel en Rabobank Het Drentse Land gestart met het project ‘Drenthe als Pionier in de Regeneratieve Landbouw’. Zes boeren startten met een studiegroep om samen verschillende regeneratieve landbouwmethoden uit te proberen.

Door het succes is het project in 2024 uitgebreid naar 23 deelnemers. Met behulp van een proefperceel en een controleperceel zetten de boeren in op regeneratieve landbouwmethoden die passen bij hun bedrijfsvoering.

Relaties met andere projecten

Projectleider

Marlous Rosegaar

Thema

Agro & Food

Status

In uitvoering

Projectduur

2021 / heden

Nieuwsgierig naar alle projecten? Download hier ons bidbook