Landbouwvisie Zuidwest-Drenthe

Visie

Er wordt veel gesproken over de toekomst van de landbouwsector, door de politiek en in de media. LTO afdeling Zuidwest-Drenthe en Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe nemen daarom samen het initiatief om een landbouwvisie te maken. Een visie gemaakt dóór en vóór boeren en tuinders.

Doel en resultaat

  • Breed gedragen landbouwvisie voor Zuidwest-Drenthe, dat perspectief biedt voor agrariërs.

Inhoud

In opdracht van LTO Noord, afdeling Zuidwest-Drenthe ondersteunt de Gebiedscoöperatie het maken van een landbouwvisie voor Zuidwest-Drenthe. De Gebiedscoöperatie heeft een faciliterende rol in het onderzoek, het organiseren van bijeenkomsten en het schrijven van de visie.

De landbouwvisie wordt geschreven vanuit het perspectief van de boer. Er zijn meer dan 800 agrariërs in het gebied aanwezig die we willen betrekken met behulp van een vragenlijst, bijeenkomsten en diepte-interviews. De visie wordt in het najaar van 2024 geschreven en gepresenteerd aan de agrariërs, de gemeenten en de provincie.

Thema

Agro & Food

Status

In ontwikkeling

Projectduur

2024

Partner(s)

Het project wordt uitgevoerd samen met LTO Noord, afdeling Zuidwest-Drenthe.

Nieuwsgierig naar alle projecten? Download hier ons bidbook