Groen Eten in Westerveld (Versnellingshoeve)

Visie

Lokale voedselketens kunnen bijdragen aan het creëren van een duurzame leefomgeving waarin ons voedselsysteem in evenwicht is. Het experimenteren is dus van groot maatschappelijk en ecologisch belang. Zo verminderen lokale voedselketens de uitstoot van broeikassen, door kortere transportafstanden. Bovendien dragen lokale voedselketens bij aan een verhoogde voedselveiligheid. Ten slotte zijn lokale producten doorgaans verser, omdat ze minder tijd doorbrengen in opslag en transport.

Doel en resultaat

  • Een systeem dat zowel economisch gezond is als een sociale meerwaarde heeft én de biodiversiteit bevordert.
  • Deelname aan groenteproductie voor iedereen in de gemeente Westerveld toegankelijk maken.
  • Een hechte voedselgemeenschap creëren door producenten, verwerkers en consumenten (zoals boeren, bakkers, winkels en bewoners) te verbinden.
  • De lokale economie stimuleren door groenten lokaal te produceren en te verwerken
  • Biodiversiteit verbeteren door het bevorderen van natuurinclusieve landbouw, waarbij natuurbeheer en groenteproductie worden geïntegreerd.
  • Een aanbod van 70% lokaal voedsel in de gemeente Westerveld.

Inhoud

Groen Eten in Westerveld verbindt lokale voedselinitiatieven, verbouwt lokaal voedsel en creëert een gezamenlijk aanbod van lokaal voedsel. Concreet betekent dit het samenbrengen van lokale (toekomstige) voedseltuinen, boerderijen, voedselverwerkers en andere voedselinitiatieven en het oprichten van een platform dat de initiatieven adviseert en faciliteert. De Gebiedscoöperatie doet eerst vooronderzoek naar vergelijkbare projecten, consumenten en mogelijke partners, gevolgd door het organiseren van een bijeenkomst voor geïnteresseerde producenten om samenwerkingsverbanden op te zetten. Een kerngroep zal een concreet plan ontwikkelen en uitvoeren, eerst kleinschalig en later opschalen naar het beoogde aanbod van 30% lokaal voedsel.

Relaties met andere projecten

Thema

Agro & Food

Status

In ontwikkeling

Projectduur

2023 / heden

Nieuwsgierig naar alle projecten? Download hier ons bidbook