Projecten

De projecten van de Gebiedscoöperatie zijn zeer uiteenlopend, zowel qua omvang als qua inhoud. Van een supersnel glasvezelnetwerk tot toekomstbestendig wonen, en van nieuwe culturele activiteiten tot goed voedsel uit de eigen regio. Het kan gaan om eenvoudige, kortlopende activiteiten, maar ook om complexe meerjarige programma’s.

Ook hier gaat het om samenwerking en inspelen op veranderingen. We hebben een aantal thema’s gekozen waarop we actief investeren. Deze zijn hieronder nader toegelicht. Echter, er is veel mogelijk! Heb jij een idee of wil je meedoen aan één van onze projecten, ook als deze niet direct onder een thema vallen, neem dan contact met ons op.

Agro & Food

Natuurinclusieve landbouw richt zich op een duurzame en toekomstgerichte manier van ‘boeren’. Hierbij is er aandacht voor de regeneratieve landbouw (landbouwmethodes waarbij een functionele bodem centraal staat) en de circulaire

Landbouwontwikkeling

Door verandering in omgeving en technieken kan de landbouw alleen nog maar produceren als dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Vanuit het rijk is hiervoor een speciaal programma opgesteld.

Agro & Food

Het produceren en verkopen van producten in de regio leidt tot minder transport- en distributiekosten en een meer duurzame wijze van produceren. De regionale verkoop van eigen producten versterkt de