Zo’n 40 agrariërs betrokken bij Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe

Streven om de koplopers van Nederland te worden in 2030

Als onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw en de Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe (Agenda BBND) wordt momenteel in de twee pilotgebieden Ruinerwold-Koekange en Nijeveen-Kolderveen met agrariërs gewerkt aan een Streef- en Actieplan.

Agenda BBND is erop gericht dat in 2030 rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven tot de koplopers in Nederland gaan behoren wat betreft de kringlooplandbouw. Deze bedrijven gaan een bijdrage leveren aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.

De agenda en dit project dienen ook als voorlopers op het nieuwe GLB-beleid dat vanaf 2023 gaat lopen. Dit beleid is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van een duurzame landbouwsector en gaat een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Europese Green Deal. Met het nieuwe GLB-beleid wordt twintig procent van de inkomenssteun aan agrariërs afhankelijk van hun inspanningen voor klimaat en milieu. In 2025 zou dat oplopen naar een kwart. Hamvraag daarbij is, hoe geef je dat met elkaar vorm?

Momenteel zijn er zo’n 40 tot 45 agrariërs betrokken bij het uitwerken van de plannen voor deze twee proefgebieden. De implementatie en opschaling in Ruinerwold-Koekange en Nijeveen-Kolderveen, als ook opschaling naar andere gebieden in Zuidwest Drenthe, vraagt de komende jaren om een stabiele en onafhankelijke partij.  De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is gevraagd om dit proces te coördineren en samen met de agrariërs en betrokken partijen de doelstellingen te realiseren.