Vruchtbare en inspirerende Coöperatieavond

𝐈𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝!

Wij kijken terug op een vruchtbare Gebiedscoöperatie avond!
Bijzonder hoogleraar Martijn van der Heide (RUG) nam ons mee in de theorie rond de sociaal-economische kant van natuurinclusieve plattelandsontwikkeling. Vaak wordt dit thema vanuit ecologisch perspectief benaderd, maar hoe creëren we in de transitie ook (meer)waarde voor de agrarisch ondernemers? Welke kansen zijn er en hoe pak je het proces aan?

De professor benaderde de kracht van de Gebiedscoöperatie om het proces, van onderop en in de gezamenlijkheid, met de agrarisch ondernemers, overheid, onderwijs en omwonenden aan te jagen en te coördineren.
Het betoog was een bevestiging van de projecten waar we de afgelopen jaren de energie op zetten. Zo interviewden we Roland Velema over de ontwikkelingen binnen het project van Regeneratieve Landbouw, vertelde Maarten Rosink (LTO) over de landbouwvisie die in ontwikkeling is en praatte Ingrid Mascini ons bij over het korte keten streekproducten platform Dubbel Drents.

Tot slot deze avond ook aandacht voor de pijler: Energie. Sinds afgelopen zomer zijn een 20-tal recreatieondernemers betrokken in het project: Circulair en Energieneutraal ondernemen. Projectleider Raymond Beerendonk informeerde de zaal over de eerste resultaten en de vervolgstappen die gemaakt gaan worden.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel op het Netwerk- en Innovatieplein.