Provincie investeert €400.000 in natuurinclusieve landbouw

Ruim 40 agrariërs in Zuidwest-Drenthe kunnen komende drie jaar gebruikmaken van een financiële bijdrage van de provincie om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. Afgelopen week is het Streef- en Actieplan, dat de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe namens de agrariërs en diverse organisaties heeft ingediend, goedgekeurd. De provincie investeert daarmee twee keer € 200.000 om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Donderdag 10 februari bracht gedeputeerde Henk Jumelet een bezoek aan het agrarische gebied om zich uitgebreid te laten informeren.

‘Komende zomer zullen de eerste resultaten al te zien zijn’, zegt Jan van Goor namens de gebiedscoöperatie die een coördinerende rol heeft in het geheel en samenwerkt met Agrarische Natuur Drenthe voor afhandeling van de maatregelen. ‘De boeren kunnen gelijk aan de slag’, vervolgt hij enthousiast. ‘Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het verbeteren van de biodiversiteit rondom en in het grasland, heggen worden gebruikt als alternatief voor afrastering, bomen geplant en nestkasten geplaatst.’ Een kleine greep uit een scala van oplossingen en actiepunten die er door de boeren zelf zijn ingebracht en daardoor ook meteen een grote kans van slagen hebben. ‘De plannen komen echt van onderop en dat is best wel bijzonder’, vervolgt hij. ‘Elke agrariër doet op z’n eigen niveau en mogelijkheden mee. Je ziet ook dat ze elkaar enthousiasmeren en kennisdelen. Dat is prachtig om te zien!’

Van Goor is trots dat dit unieke project nu deze waardering krijgt. Samen met de provincie Drenthe, LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, DAJK, Agrarische Natuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, TBO’s en de Natuur- en milieu Federatie Drenthe wordt gewerkt aan het realiseren van natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Daarvoor is een aantal jaren geleden de gezamenlijke Agenda Boer, Burger, Natuur Drenthe opgesteld. In aanloop daarnaartoe heeft agrarisch onderneemster Marie-José Hooch Antink uit Koekange onderzoek gedaan. Ze heeft de boeren gevraagd wat voor ideeën zij hadden en hoe ze zelf invulling wilden geven. Dat heeft geresulteerd in het Streef- en Actieplan Zuidwest-Drenthe.

Op basis van dit plan, waar de agrariërs ook nauw betrokken bij waren, is de provinciale bijdrage toegekend aan de gebieden Nijeveen-Kolderveen en Ruinerwold-Koekange. Het uiteindelijke doel is ontwikkelingsruimte creëren voor een robuuste duurzame landbouw en een verbeterde biodiversiteit. Daarnaast een goed functionerend natuurnetwerk en een kwalitatieve leefomgeving in een vitaal platteland. ‘Zo houden we de natuur in stand maar ook het agrarische bedrijfsleven’, sluit Van Goor af.