Natuurinclusieve landbouw. Bedrijfsbezoek

Boeren uit Kolderveen-Nijeveen en Ruinerwold-Koekange brachten op 31 oktober een bezoek aan melkveebedrijf Thijn in Broekhuizen. Het bedrijfsbezoek maakte onderdeel uit van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, een project waarin circa 40 boeren samenwerken aan het vergroten van de biodiversiteit in de regio.

Het project wordt getrokken door Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe samen met twee boeren uit het gebied en Agrarische Natuur Drenthe. Al enkele generaties wordt er door de familie Thijn geboerd in Broekhuizen. Het melkveebedrijf telt naast jongvee ongeveer 180 melkkoeien. Roelof Thijn is al zijn hele leven bewust met het landschap bezig. Daar leent het gebied rond Broekhuizen zich goed voor: “De houtsingels zijn van oudsher aanwezig. Niets is hier recht.”

Van eik tot meidoorn
Langs de percelen van Thijn zijn allerlei soorten bomen, struiken en planten te vinden: van de eik tot de meidoorn. De beplanting trekt vogels en insecten aan en draagt zo bij aan de biodiversiteit op het bedrijf. Ook is familie Thijn bezig met weidevogelbeheer en is er een perceel met oude fruitboomrassen. Opvolger Jan Roelof heeft het natuurinclusief boeren meegekregen van zijn vader: “In eerste instantie had ik er niet zoveel mee, maar ik ben het steeds meer gaan waarderen. Natte gebieden en hoeken die over zijn kun je op deze manier een andere invulling geven.”


Afgelopen dinsdag verzamelden zich ongeveer 20 deelnemende boeren in de machineschuur op het erf van Thijn. Na de inleidende presentaties startte de rondleiding over de landerijen. De stevige wandeling en de borrel achteraf leenden zich goed voor het onderling uitwisselen van ideeën over natuurinclusieve maatregelen.

Ongeveer 40 boeren in Kolderveen-Nijeveen en Ruinerwold-Koekange nemen deel aan de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Deze boeren mogen in drie jaar tijd geld besteden aan allerlei natuurinclusieve maatregelen zoals kruidenrijk grasland, duurzaam slootbeheer, houtsingels en het plaatsen van bijenkasten. Het doel is om gezamenlijk de biodiversiteit in de regio te vergroten. In het project werkt Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe samen met Agrarische Natuur Drenthe, provincie Drenthe en Terra.