100 boeren uit Zuidwest-Drenthe werken aan eigen landbouwvisie

De afdeling Zuidwest-Drenthe van LTO Noord werkt samen met Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe aan een landbouwvisie. Alle leden, maar ook de niet-leden, krijgen de vraag om een vragenlijst in te vullen, die het begin vormt van een heel traject. „Het leek ons goed om een visie op te stellen vanuit de sector zelf”, aldus LTO-voorzitter Maarten Rosink uit Dwingeloo.

„Het gevoel heerst dat er alleen over ons wordt gesproken”, vult Arend Steenbergen uit Pesse aan, die als adviseur namens de regio Noord is aangesloten. De vragenlijst moet na de zomer gevolgd worden door ongeveer acht bijeenkomsten, waarna twintig interviews met agrariërs voor nog wat meer diepgang moeten zorgen. De LTO-afdeling Zuidwest-Drenthe omvat de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld.

Niet uit de lucht vallen
Het idee komt niet zomaar uit de lucht vallen, want vanuit de provincie en de gemeenten kwam al eerder het geluid dat een visie op de toekomst van de landbouw in dit gebied zeer gewenst is. Ze ondersteunen het traject ook financieel, het is zelfs een pilot voor heel Drenthe geworden. „Er komt enorm veel op de landbouw af, er wordt een grote claim op het buitengebied gelegd en daarom leek het ons goed om zelf met een visie te komen over wat wij willen”, legt Rosink uit. „De nieuwe visie moet zo breed mogelijk worden gedragen.”

Kansen en bedreigingen
De LTO-afdeling krijgt bij het opstellen van de visie bij de uitvoering hulp van Marlous Rosegaar van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, een neutrale partner die onder andere actief is op gebied van agro en food. Inhoudelijk is LTO verantwoordelijk en het bestuur wil graag antwoord krijgen op vragen als hoe een bedrijf er uit ziet, wat de toekomstplannen zijn en de kansen en bedreigingen.

Het gaat in totaal om zo’n 800 agrarische bedrijven in de vier gemeenten, waarvan 60 procent LTO-lid is, en nu al weet het bestuur dat het een stevige klus wordt. „Er liggen drie Natura 2000-gebieden in, er zijn veel beekdalen en er ligt een grote stikstofopgave”, constateert Arend Steenbergen. Rosink knikt: „Het is ook een gevarieerd gebied, want er zijn zoveel sectoren in deze regio. Van akkerbouw en veehouderij tot lelieteelt, champignonkwekerijen en paardenhouderijen. Iedere ondernemer die wil blijven bestaan, heeft zo zijn eigen uitdagingen.” Het bestuur gaat de uitdaging aan in de wetenschap dat iedere gemeente weer geheel anders is. Wat LTO Zuidwest-Drenthe ook voorstaat, is nóg meer interactie zoeken met agrariërs en ze aan zich proberen te binden.

Ondernemers die de komende tijd onverhoopt geen vragenlijst in de brievenbus ontvangen, kunnen zich melden via zuid-west-drenthe@ltonoord.nl