Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

Grootschalige lokale energie opwek

wind energy, wind turbines, windmills-7394705.jpg

DOEL EN RESULTAAT

Energieneutrale gemeenten in 2030. De gebiedscoöperatie wil een coöperatieve aanpak om hier invulling aan te geven.  

Inhoud

De energietransitie, het is een soort containerbegrip geworden. Een woord dat urgentie uit is gaan stralen en zeker ook urgent is. Energie krijgen we ervan bij de gebiedscoöperatie. Onze projectleider duurzame energie richt zich met name op het geven van ruimte aan grootschalige energie (windenergie en zon op land).

Wij geloven in lokale oplossingen, lokale regie en lokaal eigenaarschap, om daar een efficiënte inrichting aan te geven hebben we elkaar nodig. En dat ‘elkaar’ staat voor alle belangengroepen. Bewoners, grondeigenaren, energiecoöperaties, lokale ondernemers, gemeenten (raadsleden en bestuurders), energienetwerkorganisaties en provincies. Dat kruispunt van ontmoeten dat initieert de gebiedscoöperatie.

We faciliteren wensen en belangen van diverse stakeholders en brengen dat samen tot een plan. Een uitvoerbaar, realistisch, financieel haalbaar en gedragen energieplan. We kijken zo subregionaal en grensontkennend naar samenwerken zodat verschillende gemeenten elkaar kunnen verstreken zodat we samenwerken vanuit inwoners aan een meer duurzame toekomst.

Projectleider

Hennie Luten

(06) 140 04 039

Thema

Energie

Status

In uitvoering

Projectduur

2023 / 2026

Opdrachtgever (s)

Partner (s)

Coöperatie Westerveld 
EC Duurzaam Nijeveen
Heel de Wolden Groen 
EC Duurzaam Ruinen 
Coöperatie A32 energie 
Coöperatie Verduursaam Echt Meppel
EC Reestdal Energie 
Wapserveen Vol Energio i.o. 
Coöperatie Steenergie