Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

Verwaarden van Groene Reststromen

Project Verwaarden Groene Reststromen

Visie

Grondstoffen worden steeds schaarser en klimaatveranderingen worden steeds duidelijker zichtbaar. Als samenleving moeten we dit aanpakken en anders organiseren. Zo kunnen we het tij keren door de huidige lineaire economie te transformeren in een circulaire economie. Door afvalstoffen te gebruiken als grondstof, wordt er minder een beroep gedaan op de natuurlijke bronnen. Ook is het goed voor de biodiversiteit. Optimaal gebruik van (groene) restmaterialen is daarom een belangrijk duurzaamheidsthema voor de komende jaren. Eén van deze restmaterialen is bermgras.

DOEL EN RESULTAAT

Gedurende de onderzoeksfase naar de verwerkingsroutes voor bermgras is er gewerkt met een tweesporen aanpak. Vanuit spoor 1 is projectmatig ingezet op de ontwikkeling van een centrale verwerkingslocatie van groene reststromen. Resulterend in dit projectvoorstel voor de ontwikkeling van een mono-bermgras vergistingsinstallatie voor de productie van groengas. Groengas dat als vervanger van aardgas via het netwerk van de Rendo de bebouwde omgeving in de regio verduurzaamd. Het restproduct van de monovergisting wordt een product dat als een bodemverbeteraar zoals veenvervanger in potgrond de circulaire keten afmaakt.

Een 9-tal gemeenten in Zuidwest, Oost Drenthe en Noord Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en Provincie Drenthe hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken om jaarlijks ruim 30.000 ton bermgras te verwerken tot groengas

Inhoud

Het tweede spoor betreft de doorontwikkeling van een biobased composiet plaatmateriaal op basis van bermgras en rietsluiksel. Dit spoor is vanuit de gebiedscoöperatie in samenwerking met hogeschool Stenden uitgezet bij het Platform Biocomposieten Zuid- en Oost-Drenthe met de naam Compose It. Het project gaat de komende jaren de ontwikkelfase in. Dat wil zeggen dat we vanuit het initiatief in overleg met de deelnemende overheden een locatie en partners zoeken voor de realisatie, exploitatie en beheer van de mono-bermgrasvergister. De looptijd van deze fase is naar verwachting van 2023 t/m 2026.

Projectleider

Robert Ekkelenkamp Projectleider VGR

Robert Ekkelenkamp

Thema

Circulaire economie

Status

In uitvoering

Projectduur

2023 / 2026

Opdrachtgever (s)

Stuurgroep gemeenten en stuurgroep ondernemers

Partner (s)

Diverse gemeenten en bedrijven