Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

verwaarden groene reststromen

Project Verwaarden Groene Reststromen

Visie

Eén van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw is het efficiënter omgaan met grondstoffen. De circulaire economie kan hierbij een antwoord bieden. Door afvalstoffen te hergebruiken als grondstof, wordt minder een beroep gedaan op de natuurlijke bronnen. Ook is dit goed voor de biodiversiteit. Optimaal gebruik van groene restmaterialen is daarom een belangrijk duurzaamheidsthema voor de komende jaren. Eén van deze restmaterialen is bermgras.

DOEL EN RESULTAAT

Inhoud

Dit is de tweede fase van het project. De eerste fase betrof een onderzoek naar groene restromen, met name bermgras. Uit dit onderzoek bleek dat er voor bermgras verschillende afzetmogelijkheden zijn, zoals compost, plaatmateriaal, papier/karton en groen gas. Daarnaast bleek dat het hergebruik ook gunstige neveneffecten heeft, zoals het versterken van de lokale economie en het reduceren van de CO2 uitstoot.

In deze fase van het project moet er een plan van aanpak worden gemaakt:

   • Hoe kunnen we het verzamelen van bermgras op een slimme en efficiënte manier organiseren?
   • Welke effecten heeft het verwerken van bermgras op de CO2 uitstoot?
   • Welke mogelijkheden zijn er om bermgras lokaal te verwerken tot bouwmaterialen? 

Ook buiten ons werkgebied is er interesse voor dit project. Inmiddels zijn acht gemeenten, provincie Drenthe en het Waterschap aangehaakt en zijn verschillende (lokale) ondernemers geïnteresseerd in de uitkomsten van dit project. Een aantal gemeenten en bedrijven volgen de ontwikkelingen op de voet.

relaties met andere projecten

Projectleider

Robert Ekkelenkamp Projectleider VGR

Robert Ekkelenkamp

Thema

Dit project bestaat uit twee onderdelen:
 1. Het realiseren van een efficiënt logistiek model voor het inzamelen van groene reststromen, oftewel hoe komen we aan grondstoffen?
 2. Het onderzoeken van de (on)mogelijkheden van groene reststromen als grondstof voor een half- of eindfabricaat.
Uiteindelijk wordt er een business case opgeleverd. Afhankelijk van deze business case worden er verdere acties ondernomen.

Status

In uitvoering

Projectduur

1 januari 2020 –
1 december 2022

Opdrachtgever (s)

Stuurgroep gemeenten en Stuurgroep ondernemers

Partner (s)

Diverse gemeenten en bedrijven

Klantreactie

Als directeur / eigenaar van Vadeko vind ik het van belang dat er aandacht is voor een optimale levensduur van reststromen en afval. Op microniveau worden veelal goede resultaten bereikt met de ontwikkeling van nieuwe producten en in dit geval hopelijk ook als het gaat om het opwaarderen van de groene reststroom. De Gebiedscoöperatie vervult hierin een belangrijke rol, als aanjager, en schakel tussen verschillende partijen om benodigde kennis en motivatie bijeen te brengen.