Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

Stropharia

Project Stropharia

Visie

Steeds meer agrariërs schakelen om van traditionele landbouw naar biologische landbouw. Maar ook binnen de biologische landbouw is een transitie gaande. Was vroeger iets biologisch als er met biologische bestrijdingsmiddelen werd gewerkt, nu zijn er onderzoeken gaande om ook in het agrarisch bedrijf circulair te gaan werken. Dit schept nieuwe mogelijkheden in afzet en bevordert de duurzaamheid van de regio.

DOEL EN RESULTAAT

De Gebiedscoöperatie is gevraagd om hun kennis en kunde in te zetten voor een project voor het kweken van paddenstoelen op een nieuw soort kweekbed. Dit project zit in de onderzoeksfase. Aan het einde van het project moet duidelijk zijn of het levensvatbaar is.

Inhoud

Agrarisch ondernemer Kees Sijbenga uit Hooghalen heeft het plan opgevat om de paddenstoel Stropharia te gaan kweken. Stropharia is uitermate geschikt voor consumptie. Het is een gezond product en een uitstekende vleesvervanger. Het is één van de weinige paddenstoelen die op stro wil groeien. De paddenstoel wordt nu alleen nog maar op kleine schaal gekweekt. Sijbenga heeft inmiddels een subsidie van SNN ontvangen om dit project uit te voeren. Hij verbouwt het voer voor zijn eigen kippen . Op het stro dat overblijft na de graanoogst wordt de stropharia gekweekt. Als de paddenstoelen zijn geplukt gaat het restant naar de kippen. Zij eten de schimmels uit het stro. Wat dan overblijft gaat op de mesthoop en dit gaat weer op het land. De bedoeling is om de paddenstoelen regionaal af te zetten, ook in de horeca.

De Gebiedscoöperatie begeleidt Sijbenga en is voor hem op zoek naar partners voor het project en naar afzetmogelijkheden in de horeca.

relaties met andere projecten

Projectleider

Jan van Goor Projectcoördinator Gebiedscoöperatie

Jan van Goor

Thema

Agro & Food

Status

In uitvoering

Projectduur

2023 / 2024

Opdrachtgever (s)

Katoele Subsidie Experts

Partner (s)

Dennenhoeve – Biologisch Pluimveehouderij