Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

Regeneratieve landbouw

Visie

Een goede balans in het gebruik van de bodem zorgt voor minder uitputting van de grond, bodembescherming en bodemverbetering. Deze alternatieve landbouwmethoden (regeneratieve landbouw) dragen bij aan het verduurzamen van de voedselproductie in ecologische, sociale en economische zin.

DOEL EN RESULTAAT

– Goede balans creëren tussen verschillende functies van de Nederlandse bodem.
– Meer boeren betrekken bij het project, Regeneratieve landbouw.

Inhoud

In 2021 is de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe in samenwerking met de partners Gemeente de Wolden, Gemeente Hardenberg en Rabobank Het Drentse Land gestart met het project ‘Drenthe als Pionier in de Regeneratieve Landbouw’. Een aantal boeren uit de gemeenten experimenteren met alternatieve landbouwmethoden dier zorgen voor bodembescherming en bodemverbetering. De Gebiedscoöperatie is voornemens om het project ‘Regeneratieve Landbouw’ een vervolg te geven door meer boeren in de regio aan te haken. Uitbreiding en opschaling van het project is wenselijk om de effecten van Regeneratieve Landbouw op lange termijn meetbaar te maken. Nederland is een van de grootste exporteurs van landbouwproducten ter wereld. De sector heeft langzamerhand de grenzen van haar groei bereikt. Ecologisch door intensief gebruik van de grond, economisch door de concurrerende wereldmarkt en sociaal door het maatschappelijk perspectief op voedselproductie. De landbouwsector moet zichzelf opnieuw uitvinden, zodat het ecologische, economische en het sociale aandeel in de voedselproductie in balans zijn met elkaar. De Nederlandse bodem kan op vijf verschillende manieren gebruikt worden, namelijk voor voedsel-, vezel-, en brandstofvoorziening, voor waterfiltratie en -opslag, voor koolstof sekwestratie en regulatie, voor nutriënten circulatie en voor woonvoorziening. De functies van de bodem worden beïnvloed door de lokale grondsoort en de boer die dit land bezit. Regeneratie (verbetering) van de bodem gebeurt door middel van een optimale trade-off tussen verschillende functies. Regeneratieve landbouw is een van de manieren om deze balans te bereiken. Regeneratieve landbouw is een verzamelnaam voor landbouwmethoden die in brede zin bijdragen aan het functioneren van de bodem.

relaties met andere projecten

Projectleider

Marlous Rosegaar

Thema

Landbouwontwikkeling

Status

In uitvoering

Projectduur

2023 / 2025

Opdrachtgever (s)

Partner (s)