Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

Natuurinclusieve landbouw

Visie

Het streven is het verbeteren van de biodiversiteit, ecologische waarden en de belevingswaarde van het landschap in agrarische gebieden en het behouden van deze kwaliteit in de toekomst. Natuurinclusieve landbouw dient dus zowel op ecologische als maatschappelijke waarde naast het agrarische productieproces op lange termijn geoptimaliseerd wordt.

DOEL EN RESULTAAT

– Duurzame en toekomstgerichte manier van boeren
– Verbeteren biodiversiteit, ecologische waarden en belevingswaarde van het landschap in agrarische gebieden en deze behouden
– Succesverhalen van boeren, onderling delen

Inhoud

In 2021 is een Streefbeeld en Actieplan opgesteld om vorm te geven aan Noordelijke Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) in Zuidwest Drenthe. Een viertal agrariërs uit gemeenten De Wolden en Meppel hebben het initiatief genomen om andere boeren uit de regio hierbij te betrekken. Daarnaast zijn ook Agrarische Natuur Drenthe, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Drenthe en Staatsbosbeheer aangehaakt om een bijdrage te leveren. In 2021 zijn de initiatiefnemers gestart met het informeren en motiveren van boeren met een bedrijf in Zuidwest Drenthe.

Natuurinclusieve landbouw richt zich op een duurzame en toekomstgerichte manier van ‘boeren’. Hierbij is er aandacht voor de regeneratieve landbouw (landbouwmethodes waarbij een functionele bodem centraal staat) en de circulaire economie. De bedrijfsvoering van deelnemende bedrijven past zich hierop aan. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het verdienmodel van het boerenbedrijf. Natuurinclusieve landbouw gaat om het verbeteren van de biodiversiteit, ecologische waarde en de belevingswaarde van het landschap in agrarische gebieden en het behouden van deze kwaliteit. Om meerdere boeren aan te sporen om ook mee te doen aan dit project worden de succesverhalen van de initiatie nemende boeren gedeeld. Dit gaat via een netwerk van landbouw- en natuurorganisaties en partners, deze is door de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe opgezet

relaties met andere projecten

Projectleider

Marlous Rosegaar

Thema

Landbouwontwikkeling

Status

In uitvoering

Projectduur

2023 / 2025

Opdrachtgever (s)

Partner (s)