NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW


REGIODEAL IN ZUIDWEST DRENTHE

Kolderveen-Nijeveen en Ruinerwold-Koekange

Met de ongeveer 40 betrokken agrarische bedrijven is per gebied een overzicht gemaakt van de huidige maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit. De betrokken agrarische ondernemers werken aan de volgende maatregelen;

  • Inzaaien mengsel met vlinderbloemigen 
  • Vaste, ruige mest
  • Nestkasten
  • Houtwallen, singels, heggen en bos
  • Erveninrichting
  • Bloeiende randen (perceel en slootkant)
  • Kruidenrijk gras Het beheer van landschapselementen

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe werkt in dit project samen AND en Landschapsbeheer Drenthe. De Provincie Drenthe begint volgend jaar met een aanpak voor monitoring waarvan een 0-meting onderdeel is. In de vervolgfase wordt deze 0-meting geïmplementeerd. 

Onze boeren zijn voor een groot deel de beheerders van het zeer gewaardeerde Drentse landschap. Er is nu een ontwikkeling gaande om van maximale voedselproductie te bewegen naar een manier van voedsel produceren in combinatie met landschapsbeheer. Dit past bij wat het land van nature kan leveren en hoe het zichzelf gezond kan houden.

Het brengt ook culturele, sociaal maatschappelijke en economische veranderingen met zich mee die samen met de boeren in gang gezet gaan worden. Er wordt van agrariërs modern ondernemerschap gevraagd om het bedrijf een plus te geven richting toekomstige generaties. Dit alles passend binnen de maatvoering van het landschap en met waardering door burger en consument.