Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

energie

Project Energie Gas Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

Visie

Het klimaat verandert wereldwijd. In 2050 moet de energievoorziening in Nederland klimaatneutraal zijn. Dit vraagt om een andere vorm van energievoorziening. Door over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, kan dit winst opleveren voor gezondheid, veiligheid en natuur. Deze noodzakelijke energietransitie zal een aantal jaar in beslag nemen.

DOEL EN RESULTAAT

Met betrokken partijen wordt gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om de energietransitie in regionaal verband te organiseren.

Inhoud

In juni 2019 is een bijeenkomst met relaties gehouden, waarin energiebedrijf RENDO en de gemeente De Wolden hun visie op de energietransitie hebben gepresenteerd. In deze bijeenkomst is aangegeven dat het belangrijk is om deze transitie van onderop vorm te gaan geven. De impact van deze transitie op Zuidwest-Drenthe is groot en vraagt inspanningen op alle fronten. Een coöperatieve aanpak is daarbij heel wenselijk. De Gebiedscoöperatie zal de organisatie en het secretariaat vanaf 2020 op zich nemen.

Er is inmiddels een onderzoek gestart naar hoe een groot deel van de groene reststromen uit de regio gebruikt kan worden t.b.v. het produceren van groen gas. Groen gas is een duurzame variant van aardgas en wordt schoon geproduceerd vanuit o.a. (tuin)afval. Het kan voor dezelfde toepassingen worden ingezet als aardgas. Het restproduct (digestaat) kan worden ingezet voor bodemverbetering en als potgrond.
Bij dit onderzoek wordt ook gekeken hoe de bestaande gas-infrastructuur benut kan worden en of bestaande NAM-locaties geschikt zijn voor de productie van groen gas.

relaties met andere projecten

Projectleider

Jan van Goor Projectcoördinator Gebiedscoöperatie

Jan van Goor

Thema

Energie

Status

In uitvoering

Projectduur

1 januari 2020 –
31 december 2020

Opdrachtgever(s)

Rendo
Gemeente De Wolden

Partners(s)

Rendo
N-tra
Gemeente De Wolden