Samen werken aan initiatieven in Zuidwest Drenthe

Cultuurexplosie De Wolden

Cultuurexplosie project Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

Visie

Cultuur bindt en verbindt, vraagt om en zorgt voor creativiteit en speelt op die manier een belangrijke rol in de leefbaarheid van regio’s en dorpen.

DOEL EN RESULTAAT

Het doel is om gezamenlijk met vertegenwoordigers van overheid, onderwijs, omwonenden en ondernemers een structureel plan op te stellen voor een duurzame, culturele toekomst. Hoger doel hierbij is om de verenigingen in de gemeente De Wolden toekomstbestendig te maken.

Inhoud

In 2017 zijn in de gemeente De Wolden onder de naam Cultuurexplosie diverse culturele activiteiten georganiseerd. De Cultuurexplosie heeft nieuwe culturele activiteiten opgeleverd en aan oude nieuwe impulsen gegeven.

Binnen dit project is een overleggroep opgestart voor onderwijs, ondernemers, verenigingen en gemeente De Wolden, om een structurele aanpak op te stellen voor een duurzame toekomst. De belangrijkste pijlers van dit project zijn:

1. Samen sterker

2. Cultuur is gezond

3. Het verhaal van De Wolden

In maart 2020 is er een inspiratiebijeenkomst georganiseerd, waarbij 60 deelnemers vanuit de Vitale Verenigingen De Wolden hebben gebrainstormd over een plan van aanpak.

relaties met andere projecten

Projectleider

Jan van Goor Projectcoördinator Gebiedscoöperatie

Jan van Goor

Thema

Leefomgeving

Status

In uitvoering

Projectduur

1 januari 2018 – 
31 december 2020

Opdrachtgever(s)

Partner(s)

Gemeente De Wolden
Welzijn De Wolden