Nieuws

Samenwerken loont!  ‘Samen bouwen aan de regionale economie’

Al vele jaren is de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe actief om samen met ondernemers, omwonenden, onderwijs en overheid te bouwen aan projecten die het platteland toekomstbestendig en vitaal maken. Hierbij is de coöperatie de spin in het web en brengt de diverse partijen samen om vervolgens de kar te trekken en zo de versnelling te maken. De

Samenwerken loont!  ‘Samen bouwen aan de regionale economie’ Meer lezen »

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten. Tien coöperaties uit vier gemeenten tekenden op 21 februari 2023 een intentie-overeenkomst voor onderzoek naar samenwerking op grootschalige energie opwek en opslag. Het samenwerkingsinitiatief wil de regie voor grootschalige energie opwek in eigen hand houden en streeft naar 100% lokaal eigenaarschap, zodat alle lusten terugvloeien naar de

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten Meer lezen »

Boeren zien brood in biogas

Ruim 140 belangstellenden mochten we woensdagmiddag 18 mei verwelkomen op de boerderij van agrariër Klaas Tijmens. Samen met de gemeente De Wolden werd een bijeenkomst georganiseerd waar een aantal belangrijke onderwerpen over monomestvergisters en biogasnetwerken werden behandeld. Voor velen was de conclusie helder ‘De tijd is rijp voor een vergister op het erf.’ Lees ook

Boeren zien brood in biogas Meer lezen »

Pionieren met regeneratieve landbouw

Een project van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe bekijkt de toepasbaarheid en het effect van de regeneratieve landbouw. Vijf Drentse en Overijsselse boeren op de Drents-Overijsselse zand- en dalgronden hebben zich aangesloten bij dit project met de naam ‘Pionieren met regeneratieve landbouw’. Het project biedt ook een mooie kans voor andere boeren om te kijken naar

Pionieren met regeneratieve landbouw Meer lezen »

Provincie investeert €400.000 in natuurinclusieve landbouw

Ruim 40 agrariërs in Zuidwest-Drenthe kunnen komende drie jaar gebruikmaken van een financiële bijdrage van de provincie om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. Afgelopen week is het Streef- en Actieplan, dat de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe namens de agrariërs en diverse organisaties heeft ingediend, goedgekeurd. De provincie investeert daarmee twee keer € 200.000 om de

Provincie investeert €400.000 in natuurinclusieve landbouw Meer lezen »

Zo’n 40 agrariërs betrokken bij Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe

Streven om de koplopers van Nederland te worden in 2030 Als onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw en de Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe (Agenda BBND) wordt momenteel in de twee pilotgebieden Ruinerwold-Koekange en Nijeveen-Kolderveen met agrariërs gewerkt aan een Streef- en Actieplan. Agenda BBND is erop gericht dat in 2030 rendabele Drentse

Zo’n 40 agrariërs betrokken bij Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe Meer lezen »

Circulaire, innovatieve projecten voor de Westerveldse samenleving

Open oproep Expeditie Circulair Westerveld: Je hebt een innovatief project dat ingaat op circulair produceren en consumeren in Westerveld. Dat perspectief biedt op het helpen oplossen van complexe vraagstukken over voedsel, bouw of reststromen. Zoals voedselverspilling, schaarste van grondstoffen en verlies van biodiversiteit. Wil je ontdekken of je idee realistisch is, hoe je moet beginnen

Circulaire, innovatieve projecten voor de Westerveldse samenleving Meer lezen »