Nieuws

Regeneratieve landbouw

VERBETEREN KWALITEIT BODEM In 2021 zijn drie boeren in gemeente De Wolden en drie boeren in Hardenberg gestart met het testen van regeneratieve landbouwmethoden. Binnen het project ‘Drenthe als Pionier in de Regeneratieve Landbouw’ ondersteunt de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe deze boerenbedrijven. Regeneratieve Landbouw heeft als doel om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Welke maatregelen …

Regeneratieve landbouw Lees meer »

Heel de Wolden groen

Samen. Sneller. Minder aardgas. ‘Heel de Wolden Groen’ is een uniek project in gemeente De Wolden. Na de gezamenlijke uitrol van glasvezel worden inwoners met dit project geholpen om hun aardgasverbruik met minimaal 40% te verminderen! Dat kan door de bewezen Quickfit methode. Een combinatie van zonnepanelen, een hybride warmtepomp en kierafdichting van de woning. Door …

Heel de Wolden groen Lees meer »

NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW

REGIODEAL IN ZUIDWEST DRENTHE Kolderveen-Nijeveen en Ruinerwold-Koekange Met de ongeveer 40 betrokken agrarische bedrijven is per gebied een overzicht gemaakt van de huidige maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit. De betrokken agrarische ondernemers werken aan de volgende maatregelen; De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe werkt in dit project samen AND en Landschapsbeheer Drenthe. De Provincie Drenthe begint volgend …

NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW Lees meer »

Boeren zien brood in biogas

Ruim 140 belangstellenden mochten we woensdagmiddag 18 mei verwelkomen op de boerderij van agrariër Klaas Tijmens. Samen met de gemeente De Wolden werd een bijeenkomst georganiseerd waar een aantal belangrijke onderwerpen over monomestvergisters en biogasnetwerken werden behandeld. Voor velen was de conclusie helder ‘De tijd is rijp voor een vergister op het erf.’ Lees ook …

Boeren zien brood in biogas Lees meer »

Pionieren met regeneratieve landbouw

Een project van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe bekijkt de toepasbaarheid en het effect van de regeneratieve landbouw. Vijf Drentse en Overijsselse boeren op de Drents-Overijsselse zand- en dalgronden hebben zich aangesloten bij dit project met de naam ‘Pionieren met regeneratieve landbouw’. Het project biedt ook een mooie kans voor andere boeren om te kijken naar …

Pionieren met regeneratieve landbouw Lees meer »

Provincie investeert €400.000 in natuurinclusieve landbouw

Ruim 40 agrariërs in Zuidwest-Drenthe kunnen komende drie jaar gebruikmaken van een financiële bijdrage van de provincie om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. Afgelopen week is het Streef- en Actieplan, dat de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe namens de agrariërs en diverse organisaties heeft ingediend, goedgekeurd. De provincie investeert daarmee twee keer € 200.000 om de …

Provincie investeert €400.000 in natuurinclusieve landbouw Lees meer »

Zo’n 40 agrariërs betrokken bij Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe

Streven om de koplopers van Nederland te worden in 2030 Als onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw en de Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe (Agenda BBND) wordt momenteel in de twee pilotgebieden Ruinerwold-Koekange en Nijeveen-Kolderveen met agrariërs gewerkt aan een Streef- en Actieplan. Agenda BBND is erop gericht dat in 2030 rendabele Drentse …

Zo’n 40 agrariërs betrokken bij Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe Lees meer »

Circulaire, innovatieve projecten voor de Westerveldse samenleving

Open oproep Expeditie Circulair Westerveld: Je hebt een innovatief project dat ingaat op circulair produceren en consumeren in Westerveld. Dat perspectief biedt op het helpen oplossen van complexe vraagstukken over voedsel, bouw of reststromen. Zoals voedselverspilling, schaarste van grondstoffen en verlies van biodiversiteit. Wil je ontdekken of je idee realistisch is, hoe je moet beginnen …

Circulaire, innovatieve projecten voor de Westerveldse samenleving Lees meer »

Dubbel Drents producten

Korte Voedselketen: Mooie nieuwe initiatieven in Drenthe!

Door de coronacrisis zien we dit jaar een stroomversnelling op het gebied van initiatieven om de korte voedselketen samen vorm te geven. Coördinator Jan van Goor vertelt over de rol van de coöperatie bij deze initiatieven.