admin

Samenwerken loont!  ‘Samen bouwen aan de regionale economie’

Al vele jaren is de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe actief om samen met ondernemers, omwonenden, onderwijs en overheid te bouwen aan projecten die het platteland toekomstbestendig en vitaal maken. Hierbij is de coöperatie de spin in het web en brengt de diverse partijen samen om vervolgens de kar te trekken en zo de versnelling te maken. De

Samenwerken loont!  ‘Samen bouwen aan de regionale economie’ Meer lezen »

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten. Tien coöperaties uit vier gemeenten tekenden op 21 februari 2023 een intentie-overeenkomst voor onderzoek naar samenwerking op grootschalige energie opwek en opslag. Het samenwerkingsinitiatief wil de regie voor grootschalige energie opwek in eigen hand houden en streeft naar 100% lokaal eigenaarschap, zodat alle lusten terugvloeien naar de

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten Meer lezen »

Regeneratieve landbouw

VERBETEREN KWALITEIT BODEM In 2021 zijn drie boeren in gemeente De Wolden en drie boeren in Hardenberg gestart met het testen van regeneratieve landbouwmethoden. Binnen het project ‘Drenthe als Pionier in de Regeneratieve Landbouw’ ondersteunt de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe deze boerenbedrijven. Regeneratieve Landbouw heeft als doel om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Welke maatregelen

Regeneratieve landbouw Meer lezen »

Heel de Wolden groen

Samen. Sneller. Minder aardgas. ‘Heel de Wolden Groen’ is een uniek project in gemeente De Wolden. Na de gezamenlijke uitrol van glasvezel worden inwoners met dit project geholpen om hun aardgasverbruik met minimaal 40% te verminderen! Dat kan door de bewezen Quickfit methode. Een combinatie van zonnepanelen, een hybride warmtepomp en kierafdichting van de woning. Door

Heel de Wolden groen Meer lezen »

NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW

REGIODEAL IN ZUIDWEST DRENTHE Kolderveen-Nijeveen en Ruinerwold-Koekange Met de ongeveer 40 betrokken agrarische bedrijven is per gebied een overzicht gemaakt van de huidige maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit. De betrokken agrarische ondernemers werken aan de volgende maatregelen; De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe werkt in dit project samen AND en Landschapsbeheer Drenthe. De Provincie Drenthe begint volgend

NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW Meer lezen »

Boeren zien brood in biogas

Ruim 140 belangstellenden mochten we woensdagmiddag 18 mei verwelkomen op de boerderij van agrariër Klaas Tijmens. Samen met de gemeente De Wolden werd een bijeenkomst georganiseerd waar een aantal belangrijke onderwerpen over monomestvergisters en biogasnetwerken werden behandeld. Voor velen was de conclusie helder ‘De tijd is rijp voor een vergister op het erf.’ Lees ook

Boeren zien brood in biogas Meer lezen »

Pionieren met regeneratieve landbouw

Een project van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe bekijkt de toepasbaarheid en het effect van de regeneratieve landbouw. Vijf Drentse en Overijsselse boeren op de Drents-Overijsselse zand- en dalgronden hebben zich aangesloten bij dit project met de naam ‘Pionieren met regeneratieve landbouw’. Het project biedt ook een mooie kans voor andere boeren om te kijken naar

Pionieren met regeneratieve landbouw Meer lezen »

Provincie investeert €400.000 in natuurinclusieve landbouw

Ruim 40 agrariërs in Zuidwest-Drenthe kunnen komende drie jaar gebruikmaken van een financiële bijdrage van de provincie om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. Afgelopen week is het Streef- en Actieplan, dat de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe namens de agrariërs en diverse organisaties heeft ingediend, goedgekeurd. De provincie investeert daarmee twee keer € 200.000 om de

Provincie investeert €400.000 in natuurinclusieve landbouw Meer lezen »